صفحه اصلی راهنمای استادبوک > راهنمای بخش نمایش یک لینک در داخل مطالب
راهنماهای مرتبط:
لینک دهی به سایر وب سایت ها
نمایش یک لینک در داخل مطالب برای ارائه لینک در داخل مطالب خود، ابتدا بخشی از متن را انتخاب کرده و سپس با استفاده از ابزار لینک خود را درج کرده و Open link in a new windows را انتخاب کنید.  
 
  • برای ارائه لینک در داخل مطالب خود، ابتدا بخشی از متن را انتخاب کرده و سپس با استفاده از ابزار لینک خود را تایپ کرده و Open link in a new windows را همانند تصاویر زیر، انتخاب کنید.

  • روش کار:

  • ابتدا متنی جهت ایجاد Hyper-link بنویسید، بطور مثال برای دانلود، مشاهده منبع موضوع، دسترسی به لینکی خاص...

  • سپس بخشی از متن را انتخاب کرده و همانند تصویر زیر روی علامت Hyper-link در ابزار فروم کلیک کنید:

  • پس از انتخاب ابزار Hyper-link، پنجره کوچک جدیدی همانند تصویر زیر باز خواهد شد که شما باید لینک مورد نظر خود را وارد کرده و Open link in a new window را انتخاب کنید:

  • جهت لینکدهی به وب سایت های دیگر (خارج از استادبوک) از کوتاه کننده لینک استفاده کنید.
  • توصیه میکنیم راهنمای لینک دهی به سایر وب سایت ها را مطالعه کنید.

لینک دهی به سایر وب سایت ها

 
ورود به وب سایت اصلی استادبوک
آپلود سنتر فایل | آپلود سنتر تصاویر | کوتاه کننده لینک
فروم های آموزشی | ویدیوهای آموزشی | صفحات اختصاصی | پرسش و پاسخ
امیدواریم اوقات آموزشی خوشی را در استادبوک سپری کنید.