برای مشاهده نحوه تنظیم حریم خصوصی کاربران در وب سایت استاد بوک، اینجا کلیک کنید


اطلاعات شخصی شما نزد وب سایت استادبوک امانت بوده و این وب سایت حق انتشار و توزیع یا فروش آنها را ندارد


مسئولیت حفظ اطلاعات محرمانه مانند رمز عبور برعهده کاربر است و در صورت انتشار آن ، در عین حال که مسئولیتی متوجه وب سایت استادبوک نیست ، استادبوک همکاری لازم را با شما جهت بازگردانی پسورد خواهد داشت


در صورتی که رفتاری غیر علمی در وبسایت مشاهده گردد ، سریعا دسترسی کاربر به وبسایت قطع و کلیه حقوق مقالات و مطالب منتشره توسط وی سلب میگردد
در صورت درخواست کتبی مراجع قضائی اطلاعات کاربر یا کاربران مورد نظر در اختیار آنان قرار خواهد گرفت

صفحه دیده شده کلا 250 بار..
Back To Top