وب سایت TED متعلق به یک موسسه فرهنگی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که هر سال یکبار برنامه های سخنرانی با دعوت از افراد سرشاس و معروف جهان برگزار می کند.


در این برنامه های سخنرانی هر کدام از این مدعوین که عمدتا از دانشگاهیان، دانشمندان، هنرمندان و افرادی که به نحوی در سطح ملی وجهانی تاثیرگذار هستند به ایراد سخنرانی می پردازند.


محدودیت موضوعی هم در این کنفرانسهای سالانه نیست و مدعوین در مورد مسائلی که خودشان علاقمند هستند صحبت می کنند.


این سخنرانیها در قالب فایلهای ویدئویی در وب سایت TED قرار داده شده و ظاهرا هر هفته هم بر تعداد آنها اضافه می گردد. کیفیت سخنرانیها هم خوب است و نسخه های مناسب برای دانلود نیز برای آنها به طور رایگان در نظر گرفته شده است.


هدف TED از این مجموعه سخنرانیها و گردهم آیی های سالیانه بیشتر اشاعه و انتشار اندیشه ها و تفکرات نو و بدیع است.


داخل این Page تلاش خواهیم کرد پیرامون سخنرانی های ارزشمند و کاربردی، بحث و بررسی کنیم و نتایج موثر در کسب و کار بدست بیاریم.

Back To Top